קטיעת אצבע ביד - כמה אחוזי נכות ?

קטיעת אצבע ביד - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין קטיעת אצבע ביד : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 43 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של קטיעה של אצבע בודדת או חלק ממנה : אחוזי הנכות הם בין 5 לבין 25 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: אצבעות הידיים 43. קטיעה של אצבע בודדת או חלק ממנה (1) אגודל א. קטיעת אגודת עם עצם המסרק או חלק ממנה ימין 25% שמאל 20% ב. קטיעת שני גלילים או גליל וחצי ימין 20% שמאל 15% ג. קטיעת הגליל הסופי ימין 15% שמאל 10% ד. קטיעת חצי הגליל הסופי ימין 8% שמאל 8% (2) אצבע 2 א. קטיעת אצבע 2 עם עצם המסרק או חלק ממנה ימין 15% שמאל 12% ב. קטיעת לפחות 2.5 גלילים ימין 12% שמאל 10% ג. קטיעת 2 או 1.5 גלילים ימין 10% שמאל 10% ד. קטיעת הגליל הסופי או חצי ממנו ימין 5% שמאל 5% (3) אצבע 3 א. קטיעת אצבע 3 עם עצם המסרק או חלק ממנה ימין 15% שמאל 12% ב. קטיעת לפחות 2.5 גלילים ימין 12% שמאל 10% ג. קטיעת 2 או 1.5 גלילים ימין 10% שמאל 10% ד. קטיעת גליל סופי או חצי ממנו ימין 5% שמאל 5% (4) אצבע 4 או אצבע 5 א. קטיעת אצבע 4 או 5 עם עצם המסרק או חלק ממנה ימין 10% שמאל 10% ב. קטיעת לפחות 2.5 גלילים ימין 10% שמאל 8% ג. קטיעת 2 או 1.5 גלילים ימין 8% שמאל 5% ד. קטיעת גליל סופי או חצי ממנו ימין 5% שמאל 5% קטיעת איבראצבעותידייםשאלות משפטיותנכותאחוזי נכות