שבר באגן - כמה אחוזי נכות ?

שבר באגן - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין שבר באגן : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיפים 46-48 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של שבר באגן : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 80 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 46. האגן שינוי צורת האגן: (1) אין השפעה על האברים הפנימיים שבאגן ואין הגבלה בתנועות 0% (2) ישנה השפעה על האברים הפנימיים שבאגן וקיימת הגבלה בתנועות - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להפרעות הנגרמות לאברים הפנימיים של האגן בתוספת אחוזי הנכות עבור הגבלת התנועות, לפי תקנה 12 לתקנות אלו. (3( SYMPHYSIOLYSIS או תזוזה של מחצית האגן עם נזק בפרק SACROILIACA והפרעות סטטיות או הפרעות בהליכה 25% 47. עצמות הגפיים התחתונים (1) אי התאחות של עצם ה-FEMUR א. הגוף נתמך בעזרת מכשיר אורטופדי 50% ב. מפרק נד מדומה ואין הגוף יכול להיתמך ברגל גם בעזרת מכשיר 70% (2) חיבור גרוע של עצם הירך או של השוקה (TIBIA) (FAULTY UNION OF FEMUR OR TIBIA) א. ללא הגבלת התנועות במפרקים הסמוכים 10% ב. עם הגבלת התנועות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להגבלה. לענין זה, חיבור גרוע של אחת מהעצמות הנ"ל, פירושו - סטיה של הציר מכיוונו התקין או מכיוונו המקורי עד להפרעה בסימטריה של הגפיים. (3) אי-התאחות של הטיביה והפיבולה או הטיביה בלבד, ישנן תנועות רפות המחייבות שימוש במשענת 30% (4) אי-התאחות עצמות ה-TARSUS או METATARSUS או תוצאות אחרות של פציעות בכף הרגל המשפיעות על כושר התנועות א. בצורה קלה 0% ב. בצורה בינונית 10% ג. בצורה קשה 20% ד. בצורה קש מאד 30% (5) התקצרות של רגל אחת א. עד 2 סנטימטרים 0% ב. מעל ל-2 ועד 3 סנטימטרים 5% ג. מעל ל-3 ועד 5 סנטימטרים 10% ד. מעל ל-5 ועד 7.5 סנטימטרים 20% ה. מעל ל-7.5 סנטימטרים 40% (6) קטיעת הגף התחתון א. בפרק הירך 80% ב. בשליש העליון של עצם הירך או בסמוך מתחת לשליש 80% ג. באמצע הירד או בשליש התחתון, ישנה אפשרות של התקנת תחליף מלאכותי 65% (7) קטיעת השוק א. עד 5 סנטימטרים מתחת לחיבור שריר מיתר הברך או בסמוך לזה 55% ב. ביותר מ-5 סנטימטרים מתחת לחיבור שריר מיתר הברך, כולל AMPUTATION SYME'S 50% 48. הפרקים הגדולים של הגפיים התחתונים (1) פרק הירך א. מפרק נד 70% ב. קשיון לא-נוח 50% ג. קשיון נוח 40% לענין זה, קשיון נוח, - מצב בו הגוף נמצא בכיפוף מ-300 עד 300, האבדוקציה היא מ-00 עד 100, הרוטציה - נויטרלית. אגןשאלות משפטיותנכותאחוזי נכותשבר