פגיעה במיניסקוס - כמה אחוזי נכות ?

פגיעה במיניסקוס - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין פגיעה במיניסקוס בברך: קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 48 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של פגיעה במיניסקוס : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 20 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: ז. נזק במניסקוס I. נזק במניסקוס בצורה קלה 10% II. נזק במניסקוס עם LOCKING 20% III. מצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס ללא הפרעות תפקודיות 0% IV. מצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס, קיימים שינויים ארטרוטיים קלים ודלדול קל של השרירים 10% אחוזי נכותמיניסקוסשאלות משפטיותנכות