פגיעה בקרסול - כמה אחוזי נכות ?

פגיעה בקרסול - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין פגיעה בקרסול : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 48 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של פגיעה בקרסול : אחוזי הנכות הם כדלקמן: חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: קרסול א. הגבלה ניכרת של התנועות בקרסול 10% ב. קשיון נוח 20% ג. קשיון לא-נוח 30% אחוזי נכותקרסולשאלות משפטיותנכות