פגיעה בברך - כמה אחוזי נכות ? | עו"ד רונן פרידמן

פגיעה בברך - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין פגיעה בברך נקבעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 48 לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של פגיעה בברך או שבר בברך: אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 50 אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. ##להלן מובא הסעיף במלואו:## הברך ##א. אי-יציבות צדדית קשה (הברך מתעקמת תחת כובד משקל הגוף לצד אחד ## 30% ##ב. אי-יציבות אחורית-קדמית עם התעקמות הברך תחת כובד משקל הגוף## 20% ##ג. קשיון נוח ## 30% ## ד. קשיון לא-נוח## 50% קשיון לא-נוח - פירושו; עמדת הברך ביישור יתר של יותר מ-100 (GENU RECURVATUM) או כיפוף ביותר מ-300 או סטיה צדדית (VALGUS VARUS) של יותר מ-20. ##ה. הגבלת תנועות הכיפוף ## I. הכיפוף אפשרי בזווית מ-00 עד 900 0% II. הכיפוף אפשרי בזווית מ-00 עד 700 5% III. הכיפוף אפשרי בזווית מ-00 עד 450 0% IV. הכיפוף אפשרי בזווית מ-00 עד 300 20% V. הכיפוף אפשרי בזווית מ-00 עד מ-150 30% ## ו. הגבלה ביישור הברך - ## I. יישור הברך אפשרי עד 50 0% II. יישור הברך אפשרי עד 100 10% III. יישור הברך אפשרי עד 150 20% IV. יישור הברך אפשרי עד 300 40% V. יישור הברך אפשרי עד 450 50% ברכייםנכותשאלות משפטיותאחוזי נכות