פגיעה בכף הרגל - כמה אחוזי נכות ?

פגיעה בכף הרגל - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין פגיעה בכף הרגל : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 49 לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של פגיעה בכף הרגל, שבירת כף הרגל: אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 30 אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 49. כף הרגל (1) רגל שטוחה PES PLANUS - PES VALGUS חד או דו-צדדית א. בכל הדרגות, אך התנועות במפרקי כף הרגל חפשיות; אין כיווץ-שרירים 0% ב. בצורה בינונית - ישנה הגבלה בתנועות בפרקי הטרסוס 10% ג. בצורה קשה - קיים כיווץ-שרירים ו-CALLOSITAS נרחבים 20% (2) PES CAVUS חד או דו-צדדית א. בצורה קלה, התנועות בפרקי כף הרגל חופשיות 0% ב. עם כיווץ קבוע (CLAWING) של האצבעות והגבלה בתנועות מפרק כף הרגל 10% ג. הדפורמציה המתוארת בסעיף-קטן ב בצורה יותר קשה ועם CALLOSITAS נרחבים 15% ד. בצורה קשה מאד 20% ה. TALIPES CAVOVARUS קשה 30% ו. הגבלת התנועות בפרקי כף הרגל; SUBTALAR JOINT או JOINTS TARSAL עם דפורמציה או כאבים 20% (3) קשיון נוח של פרקי ה-TARSUS כגון אחרי TRIPLE ARTHRODESIS 10% (4) METATARSALGIA טראומטית אחרי דפורמציה של הקשת הרחבית 10% (5) קטיעה לפי LISFRANC או לפי CHOPART עם נטיה לעמדת EQUINUS 30% (6) קטיעה כמתוארת בסעיף-קטן (5) לאחר ארטרודזיס בתנוחה נוחה. 25% (7) קטיעה TRANSMETATARSAL 25% שאלות משפטיותנכותאחוזי נכותרגליים