קטיעת אצבעות כף רגל - כמה אחוזי נכות ?

קטיעת אצבעות כף רגל - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין קטיעת אצבעות כף רגל : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 50 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של קטיעת אצבעות כף רגל: אחוזי הנכות הם בין 5 לבין 25 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 50. אצבעות הרגל (1) קטיעת האצבעות: א. של כל האצבעות I. עם ראשי ה-METATARSALIA 25% II. בלי ראשי ה-METATARSALIA 15% ב. של אצבע 1 I. עם ראש ה-METATARSUS 20% II. בלי ראש ה-METATARSUS 10% ג. של אצבע בודדת או שתי אצבעות, פרט לבוהן I. עם ראש ה-METATARSUS 10% II. בלי ראש ה-METATARSUS 5% ד. של שלוש או ארבע אצבעות, פרט לבוהן I. עם ראש ה-METATARSUS 15% II. בלי ראש ה-METATARSUS 10% (2) HALLUX VALGUS חד-צדדית קשה 5% (3) HALLUX RIGIDUS 10% אחוזי נכותקטיעת איבראצבעותשאלות משפטיותנכותרגליים