אצבע פטיש ברגל - כמה אחוזי נכות ?

אצבע פטיש ברגל - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין אצבע פטיש ברגל : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 50 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של אצבע פטיש כף רגל : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 10 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: אצבע פטיש א. אצבע בודדת 0% ב. בכל האצבעות, חד-צדדית ומבלי PES CAVUS 10% (5) המצב שלאחרי ניתוח של HALLUX VALGUS כשהוא מלווה בהרחקת ראש ה-METATARSUS 10% (6) מצב שלאחרי ניתוח HALLUX VALGUS תוך כדי שמירת ראש ה-METATARSUS 5% אחוזי נכותאצבעותשאלות משפטיותנכותרגליים