עקירת עין - כמה אחוזי נכות ?

עקירת עין - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין עקירת עין : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 53 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של עקירת עין : אחוזי הנכות הם בין 5 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 53. עקירת עין (1) מצב אחרי עקירת עין אחת (PHTISIS) בחישוב אריטמטי בנוסף לאחוזי נכות לפי הלוח 5% (2) מצב אחרי עקירת שתי העיניים 100% (3) EXOPHTHALMUS או LAGOPHTHALMUS ניכרים 10% (4) ENOPHTHALMUS (כולל PSEUDOPTOSIS) ניכר 10% עינייםנכותאחוזי נכותשאלות משפטיות