דמעות בעיניים - כמה אחוזי נכות ?

דמעות בעיניים - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין דרכי הדמעות, חוסר דמעות : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 56 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של דרכי הדמעות, חוסר דמעות : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 15 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 56. דרכי הדמעות, חוסר דמעות (1) היצרות קלה של דרכי הדמעות, הפרעות בלתי ניכרות בעין אחת 0% (2) סגירה כללית של דרכי הדמעות בעין אחת 10% בשתי העיניים 15% (3) חוסר דמעות בצורה קלה בעין אחת 0% בשתי העיניים 0% (4) חוסר דמעות ניכר או מוחלט בעין אחת 10% בשתי העיניים 15% עינייםנכותאחוזי נכותשאלות משפטיות