עכירות בזגוגית העין - כמה אחוזי נכות ?

עכירות בזגוגית העין - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין עכירות בזגוגית העין : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 66 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של עכירות בזגוגית העין : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 5 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 66. זגוגית: Corpus Vitreum Opacities עכירות בזגוגית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה - (1) בצורה קלה 0% (2) בצורה בינונית או קשה 5% (3) מצב לאחר הוצאת הזגוגית - Vitrectomy 5% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות