קולובומה - כמה אחוזי נכות ?

קולובומה - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין קולובומה : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 64 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של קולובומה : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 5 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 64. קולובומה of Iris Coloboma קולובומה של קשתית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה - (א) קטנה או מוסתרת על ידי העפעף העליון 0% (ב) גדולה או לא מוסתרת 5% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות