השתלת עדשה - כמה אחוזי נכות ?

השתלת עדשה - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין השתלת עדשה או דיסלוקציה עדשה : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 62 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של השתלת עדשה או דיסלוקציה עדשה : אחוזי הנכות הם בין 5 לבין 15 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 62. עדשה Aphakia Dislocated Lens חוסר עדשה או שינוי מקומה - (1) חוסר עדשה או דיסלוקציה של עדשה בעין אחת 10% בשתי עיניים 15% (2) מצב לאחר השתלת עדשה תוך עינית ((Pseudoaphakia בנוסף לליקוי בחדות הראייה בעין אחת 5% בשתי עיניים 10% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות