קטרקט בעיניים - כמה אחוזי נכות ?

קטרקט - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין קטרקט עיניים: קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 67 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של קטרקט עיניים: אחוזי הנכות הם 5 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 67. עדשה: ירוד Cataract ירוד Cataract בנוסף לליקוי בחדות הראייה 5% עינייםנכותאחוזי נכותשאלות משפטיות