הפרדות רשתית - כמה אחוזי נכות ?

הפרדות רשתית - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין הפרדות רשתית העין: קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 68 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של הפרדות רשתית העין: אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 5 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 68. רשתית: (א) היפרדות רשתית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה או בשדה הראייה 5% (ב) מצב לאחר טיפול מוצלח בהיפרדות הרשתית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה או בשדה הראייה 0% (ג) דלקת רשתית ((Chorioretinitis בנוסף לליקוי בחדות הראייה או בשדה הראייה 5% עינייםנכותרשתית (עין)אחוזי נכותשאלות משפטיות