איבוד חוש טעם - כמה אחוזי נכות ?

איבוד חוש טעם - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין איבוד חוש הטעם: קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 69 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של איבוד חוש טעם: אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 5 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: אובדן חוש הריח והטעם א. אובדן חוש הריח או חוש הטעם 0% ב. אובדן חוש הריח והטעם 5% נכותשאלות משפטיותאחוזי נכות