שבר באף - כמה אחוזי נכות ?

שבר באף - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין שבר באף: קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 69 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של שבר באף: אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 30 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 69. אף (1) שינויים בצורת האף החיצוני - א. בצורה קלה ללא הפרעות בנשימה 0% ב. בצורה ניכרת עם הפרעות בנשימה או חסר של חלק מהאף: נחיריים לא גלויים 20% ג. חסר אף כולו או חלקו: נחיריים גלויים 30% (2) הפרעות בנשימה דרך האף כתוצאה משינויים בחלל האף כולל: sinusitis, allergic & vasomotor rhinitis; atrophic rhinitis א. הפרעה קלה עד בינונית 0% ב. הפרעה ניכרת, חסימה מוחלטת חד-צדדית קבועה 10% ג. חסימה מוחלטת דו-צדדית קבועה 20% (3) אובדן חוש הריח והטעם א. אובדן חוש הריח או חוש הטעם 0% ב. אובדן חוש הריח והטעם 5% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכותאףשבר