צרידות - כמה אחוזי נכות ?

צרידות - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין צרידות : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 71 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של צרידות : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 20 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 71. לארינקס, מיתרי הקול וקנה ((larynk & vocal cords, trachea א. צרידות לא קבועה (אינטרמיטנטית) 0% ב. צרידות קבועה (1) בצורה קלה עד בינונית, הדיבור ברור 5% (2) בצורה ניכרת, אין קשיים בקליטת הדיבור 10% (3) בצורה קשה, הגורמת לקשיים לזולת בהבנת הדיבור או קליטתו 20% צרידותאחוזי נכותשאלות משפטיותנכות