איבוד קול - כמה אחוזי נכות ?

איבוד קול - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין איבוד קול: קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 71 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של איבוד קול: אחוזי הנכות הם 30 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 71. לארינקס, מיתרי הקול וקנה ((larynk & vocal cords, trachea איבוד קול (aphonia) 30% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות