הפרעות בנשימה דרך הפה - כמה אחוזי נכות ?

הפרעות בנשימה דרך הפה - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין הפרעות בנשימה דרך הפה : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 71 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של הפרעות בנשימה דרך הפה : אחוזי הנכות הם בין 5 לבין 50 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 71. לארינקס, מיתרי הקול וקנה ((larynk & vocal cords, trachea הפרעות בנשימה א. בצורה קלה, ללא השפעה על תפקודי ריאות 5% ב. עם השפעה על תפקודי הריאות - דרגת הנכות תיקבע בהתאם לחומרת הליקוי התפקודי לפי פרט 5(1) ג. טראכאוסטומיה קבועה (כולל אפוניה) (pemanent tracheostomy) 50% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות