שבר בלסת - כמה אחוזי נכות ?

שבר בלסת - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין שבר בלסת: קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 73 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של שבר בלסת: אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 73. לסתות (1) לסת עליונה א. שבר הלסת העליונה עם העתקה (Displacement) I. בצורה קלה, המנשך תקין 0% II. בצורה בינונית עם הפרעה קלה במנשך 10% III. בצורה קשה עם הפרעות ניכרות במנשך 20% ב. אי התאחות (Non union) של הלסת העליונה I. בצורה קלה עם הפרעות קלות במנשך 10% II. בצורה בינונית 20% III. בצורה קשה עם הפרעות קשות במנשך 30% ג. אבדן המכתשית Prccessus alveolaris ossis) (maxillae superioris I. לאורך מחצית הלסת העליונה 10% II. לאורך כל הלסת 0% (2) לסת תחתונה א. Luxatio habitualis I. בצורה קלה, המופיעה לעתים רחוקות ללא הפרעה בלעיסה %0 II. בצורה בינונית, המופיעה לעתים תכופות עם הפרעות קלות בלעיסה 10% III. בצורה קשה, המופיעה עם כל פתיחת הפה והפרעות קשות בלעיסה 20% ב. הגבלות התנועות בפרק הטמפורו-מנדיבולרי (Temporo-mandibularis) I. בצורה קלה: פתיחת הפה אפשרית רק בין 1.5 ועד 1 ס"מ 10% II. בצורה בינונית: פתיחת הפה אפשרית פחות מ-1 ועד 0.5 ס"מ 20% III. בצורה קשה: פתיחת הפה אפשרית פחות מ-0.5 ס"מ 40% IV. איבוד כל הלסת התחתונה, כולל הפרקים, ללא תקנה 100% ד. איבוד חצי הלסת I. איבוד חצי הלסת התחתונה, כולל פרק אחד ללא תקנה 50% II. איבוד חצי הלסת התחתונה, הפרקים נשארו 40% ה. איבוד ענף עולה (Ramus ascendens) או חלק ממנו יחד עם הפרק הטמפורו-מנדיבולרי I. מצד אחד 30% II. משני הצדדים 50% ו. איבוד ענף עולה או חלק ממנו, הפרק קיים I. מצד אחד 10% II. משני הצדדים 20% ז. איבוד מחצית רקמת העצם בלסת ללא הפסקת הרציפות (Continuity) I. מצד אחד 10% II. משני הצדדים 20% ח. איבוד הProcessus Condyloideus- I. מצד אחד 20% II. משני הצדדים 30% ט. איבוד הProcessus coronoideus- I. מצד אחד 10% II. משני הצדדים 15% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכותלסתשבר