אלופציה אראטה - כמה אחוזי נכות ?

אלופציה אראטה - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין אלופציה אראטה : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 76 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של אלופציה אראטה : אחוזי הנכות הם 0 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 76. Alopecia areata 0% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות