אולקוס טרופי - כמה אחוזי נכות ?

אולקוס טרופי - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין אולקוס טרופי : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 78 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של אולקוס טרופי : אחוזי הנכות הם בין 10 לבין 30 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 78. Ulcus tropicum (1) ההפרעות בלתי-ניכרות 10% (2) ההפרעות בינוניות 20% (3) ההפרעות ניכרות 30% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות