אקנה וולגריס - כמה אחוזי נכות ?

אקנה וולגריס - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין אקנה וולגריס : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 79 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של אקנה וולגריס : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 20 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 79. Acne vulgaris (1) בצורה קלה ומוגבלת 0% (2) בצורה בינונית, הצורה הפוסטולרית על שטח רחב 10% (3) הצורה הקשה עם היווצרות Keloids המעוררים דחיה 20% אחוזי נכותפצעי אקנהשאלות משפטיותנכות