אלופציה אוניברסלית - כמה אחוזי נכות ?

אלופציה אוניברסלית - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין אלופציה אוניברסלית: קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 77 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של אלופציה אוניברסלית: אחוזי הנכות הם 20 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 77. Alopecia Universalis 20% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות