אקזמה - כמה אחוזי נכות ?

אקזמה - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין אקזמה : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 80 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של אקזמה : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 30 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 80. Eczema כרונית (1) ההפרעות בלתי-ניכרות 0% (2) ההפרעות קלות 10% (3) ההפרעות בינוניות 20% (4) בצורה קשה, ההפרעות כלליות, ניכרות ומעוררות דחיה 30% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות