צלקת בגוף - כמה אחוזי נכות ?

צלקת בגוף - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין צלקת בגוף : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 75 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של צלקות בגוף : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 20 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 75. צלקות צלקות בגוף א. שאינן מפריעות, אינן מכערות וצלקות שאינן גורמות להתרופפות קיר הבטן 0% ב. מכאיבות או מכערות 10% ג. נרחבות באזורים מרובים 20% ד. המלוות בהתרופפות קיר הבטן והדורשות שימוש בחגורה אורטופדית, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 19. ה. מחוברות לרקמות או אברים אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להגבלת התנועות, הפגיעות באברים אליהם מחוברות הצלקות. אחוזי נכותצלקתשאלות משפטיותנכות