זאבת - כמה אחוזי נכות ?

זאבת - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין זאבת - מחלת עור : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 81 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של זאבת - מחלת עור : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 20 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 81. Lupus erythematosus discoid form (1) בצורה קלה 0% (2) בצורה בינונית 10% (3) בצורה קשה 20% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות