דרמטיטיס - כמה אחוזי נכות ?

דרמטיטיס - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין דרמטיטיס : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 83-85 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של דרמטיטיס : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 20 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 83. Dermatitis Dermatitis מכל הסוגים פרט לDermatitis actinica- או X-Ray Dermatitis - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 80. (1) ההפרעות בלתי-ניכרות 0% (2) ההפרעות קלות 10% (3) ההפרעות בינוניות 20% (4) בצורה קשה, ההפרעות כלליות, ניכרות ומעוררות דחיה 30% 84. Dermatitis actinica אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 81. (1) בצורה קלה 0% (2) בצורה בינונית 10% (3) בצורה קשה 20% 85. X-Ray Dermatitis אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 75. צלקות בגוף א. שאינן מפריעות, אינן מכערות וצלקות שאינן גורמות להתרופפות קיר הבטן 0% ב. מכאיבות או מכערות 10% ג. נרחבות באזורים מרובים 20% ד. המלוות בהתרופפות קיר הבטן והדורשות שימוש בחגורה אורטופדית, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 19. ה. מחוברות לרקמות או אברים אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להגבלת התנועות, הפגיעות באברים אליהם מחוברות הצלקות. אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות