שחפת העור - כמה אחוזי נכות ?

שחפת העור - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין שחפת העור : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 87 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של שחפת העור : אחוזי הנכות הם בין 10 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 87. שחפת העור (1) במצב של פעילות התהליך א. בצורה קלה, שינויים מוגבלים 30% ב. בצורה קשה, שינויים נרחבים 50% (2) במצב של יציבות א. בצורה קלה, השינויים מוגבלים 10% ב. בצורה קשה, השינויים נרחבים 20% (3) שחפת העור שנתרפאה נשארו צלקות בלבד - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 75. 75. צלקות צלקות בגוף א. שאינן מפריעות, אינן מכערות וצלקות שאינן גורמות להתרופפות קיר הבטן 0% ב. מכאיבות או מכערות 10% ג. נרחבות באזורים מרובים 20% ד. המלוות בהתרופפות קיר הבטן והדורשות שימוש בחגורה אורטופדית, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 19. ה. מחוברות לרקמות או אברים אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להגבלת התנועות, הפגיעות באברים אליהם מחוברות הצלקות. אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות