אריסיפלס - כמה אחוזי נכות ?

אריסיפלס - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין אריסיפלס : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 86 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של אריסיפלס : אחוזי הנכות הם בין 10 לבין 50 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 86. Erysipelas recidivans (1) בצורה קלה, 6-1 התקפים לשנה 10% (2) בצורה בינונית, לפחות התקף אחד לחודש 20% (3) בצורה קשה: יותר מהתקף אחד לחודש ובצורה של Elephantiasis nostras א. ברגל אחת 30% ב. בשתי הרגליים 50% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות