אריתמה - כמה אחוזי נכות ?

אריתמה - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין אריתמה : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 88 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של אריתמה : אחוזי הנכות הם 20 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 88. Erythema induratum Bazin 20% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות