פמפיגוס וולגריס - כמה אחוזי נכות ?

פמפיגוס וולגריס - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין פמפיגוס וולגריס : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 89 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של פמפיגוס וולגריס : אחוזי הנכות הם בין 50 לבין 100 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 89. Pemphigus vulgaris (1) בשלב החריף הדורש אשפוז 100% (2) בשלב של רמיסיה 50% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות