שושנת יריחו - כמה אחוזי נכות ?

שושנת יריחו - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין שושנת יריחו : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 90 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של שושנת יריחו : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 20 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 90. Leishmaniasis (1) בשלב פעיל עם כיבים מרובים 20% (2) בשלב פעיל עם כיבים בודדים 10% (3) צלקות לאחר Leishmaniasis - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 75. צלקות בגוף א. שאינן מפריעות, אינן מכערות וצלקות שאינן גורמות להתרופפות קיר הבטן 0% ב. מכאיבות או מכערות 10% ג. נרחבות באזורים מרובים 20% ד. המלוות בהתרופפות קיר הבטן והדורשות שימוש בחגורה אורטופדית, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 19. ה. מחוברות לרקמות או אברים אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להגבלת התנועות, הפגיעות באברים אליהם מחוברות הצלקות. אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות