יבלות פלנטריות - כמה אחוזי נכות ?

יבלות פלנטריות - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין יבלות פלנטריות : קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 82 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של יבלות פלנטריות : אחוזי הנכות הם בין 0 לבין 10 : אחוזים. חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 82. Callositas; Verrucae plantares (1) בצורה קלה 0% (2) בצורה קשה, הפרעות בהליכה 10% אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות