תביעה נגד בית חולים בילינסון

להלן פסק דין בנושא רשלנות רפואית בית חולים בילינסון: 1. התובע נולד ביום 20.8.92 בבית החולים "בילינסון" בפתח-תקוה, המופעל על ידי הנתבעת, ותביעתו דנן היא לפיצויים על נזקי הגוף שנגרמו לו במהלך הלידה, ולטענתו, ניהול הלידה לקה ברשלנות רפואית. 2. בעת הלידה היה צורך להיעזר במכשיר ואקום. הכתפיים נתקעו בתעלת הלידה וכתוצאה מכך לקה התובע בתסמונת ERB, בכתפו השמאלית. 3. פרופ' שלמה פורת, מנהל היחידה לאורטופדית ילדים במרכז הרפואי "הדסה" בירושלים נתן חוות דעת לגבי התובע מיום 4.8.98. בחוות דעתו הוא מפרט את טיב הפגיעה שנגרמה לתובע; מציין אפשרות של שינוי המצב לרעה, והיזקקות לניתוחים הן של הרקמות הרקות והן של העצם (עם אפשרות שיהיה צורך בחיתוך סיבובי של עצם הזרוע). עבור הפגיעה בקבוצת השרשים העליונה בצורה בינונית, קבע פרופ' פורת לתובע נכות של 40 אחוז, לפי סעיף 31(1)(א)II למבחנים. עבור הפגיעה בקבוצת השרשים התחתונה בצורה קלה, קבע פרופ' פורת לתובע נכות בשעור של 20 אחוזים, לפי סעיף 31(1)(א)I למבחנים. נכותו המשוקללת הכוללת של התובע היא בשעור של 52 אחוזים. 4. נשמעו העדויות מטעם הצדדים, כפי שהדברים רשומים בפרוטוקול מעמ' 10 עד עמ' 45. לאחר מכן, כרשום בעמ' 46 לפרוטוקול, הודיעו הצדדים כי הסכימו שענינו של התובע יוכרע על דרך הפשרה. בהתאם לכך, שמעתי ביום 27.6.00 את סיכומי באי כח הצדדים. 5. לאחר שעיינתי בחומר המונח בפני ובטענות באי כח הצדדים, ולאחר שאין חולק כי לתובע נכות של 52 אחוזים לצמיתות, כפוף לסייג האמור בחות דעתו של פרופ' פורת לגבי גיל של 15 שנה (ראה הסכמת הצדדים בעמ' 8 לפרוטוקול), ולאחר שלגבי שאלת ה אחריות בנזיקין יש פנים במקרה דנן לכאן ולכאן, אני מחליט לכי הנתבעת תשלם לתובע לסילוק תביעתו סכום של 800,000 ש"ח. 6. לכך יש להוסיף שכ"ט עו"ד בסך 120,000 ש"ח + מע"מ. 7. החיוב הוא לעוד 30 יום מהיום. 8. המגיע ישולם לידיו של עו"ד קין אשר ינכה את שכרו והוצאותיו. הוא יוכל להעביר 40,000 ש"ח אל אמו של התובע, את השאר ישקיע בהשקעה בטוחה לפי המלצות הבנק, עד הגיע התובע לגיל בגרות, וידווח לאפוטרופוס הכללי. רפואהבית חוליםתביעות רשלנות רפואיתרשלנות רפואית (בית החולים)