הפלה בשליש השלישי - תביעת רשלנות רפואית

להלן החלטה בנושא הפלה בשליש השלישי - תביעת רשלנות רפואית: 1. המבקש 1, באמצעות הוריו, המבקשים 2 ו3-, תובע בתיק העיקרי את המשיבים 3-1 בעילה של "הולדה בעוולה". 2. מחוות דעתו של פרופ' שנפלד, המומחה מטעם המשיבים, עולה, לכאורה, כי בתקופה בה נשאה המבקשת 2 ברחמה את המבקש 1, לא בוצעו בישראל הפלות בשליש השלישי של ההריון. 3. לבקשתם מצרפים המבקשים חוות דעתו של ד"ר גרונפלד, בעל תארים במשפטים ובפילוסופיה, ומרצה בתחום של אתיקה רפואית, אותה הם מבקשים לקבל כראייה להפרכת העדות הנ"ל, בהתאם להוראת תקנה 158(א)(1) סיפא לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984. 4. חוות הדעת נסבה ברובה על עמדה מוסרית ומשפטית ביחס לחובת גילוי המידע המוטלת על רופא מטפל בכל הנוגע לחשדות שעולים בזמן ההריון, לפגמים בהתפתחות העובר. 5. חוות הדעת מתייחסת בפסקה אחת בלבד לפרקטיקה הנוהגת בישראל ביחס להפלות בשליש השלישי של ההריון: "בחוק בישראל לא קיימת כל הגבלה על גיל הריון מקסימלי לביצוע הפלה והועדה לאישור הפסקת הריון רשאית לאשר, ובפועל מאשרת, הפסקות הריון במקרים בהם "הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי" בכל גיל הריון. למעשה, מאושרות בישראל כל שנה מאות הפסקות הריון, ע"י ועדות על-אזוריות להפסקת הריון, בטרימסטר השלישי להריון. לעיתים מאושרות הפסקות הריון בטרימסטר השלישי גם כאשר אין כל חשד למום מולד בעובר, אלא על רקע נסיבותיה המיוחדות של האם. משיחות אישיות עם חברי ועדה על-אזורית אחת אני יכול להעיד כי אושרו ונעשו הפלות לנשים בשבוע ה38- להריון, אשר הרו מחוץ לנישואין ובשל השתייכותן העדתית היה חשש ממשי כי לידה עלולה להעמידן בסכנת חיים מצד קרובי משפחתן". 6. שני המקורות הראשונים בדברי ד"ר גרונפלד מתייחסים, האחד לשנת 1994, והאחר לשנים 1998-1995. אין בכך ולו פוטנציאל להפרכת עדות פרופ' שנפלד לגבי הפרקטיקה שנהגה בשנת 1989, השנה הרלבנטית לענייננו. 7. המקור השלישי "שיחות אישיות עם חברי ועדה..." אינו מתייחס לתקופה מוגדרת, וככלל הינו פסול על פי הכלל הפוסל עדות שמיעה. 8. מיותר לציין שיתר חוות הדעת כלל אינו מתיימר להפריך את טענת המשיבים, ומהווה למעשה חוות דעת משפטית-מוסרית, שוודאי לא ניתן להכניסה בדלת זו. 9. כיוון שכך, אני דוחה את הבקשה, ומחייבת את המבקשים לשלם למשיבים 3-1 (ביחד) הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 2,000 ש"ח בצירוף מע"מ כחוק. רפואהתביעות רשלנות רפואיתרשלנות רפואית (בהריון)רשלנות