רשומות רפואיות - בית חולים פסיכיאטרי

פסק דין בקשת המערערת, שהייתה מאושפזת בבית-חולים פסיכיאטרי, לקבל לידיה את הרשומות הרפואיות המתייחסות לאשפוזה נדחתה, ואילו הצעות של הרשויות להעברת חלקים מתוך המידע כתחליף נדחו על-ידיה, בהסתמך על הוראת החוק לטיפול בחולי נפש, תשנ"א-1991 (להלן: חוק הטיפול בחולי נפש). משכך, פנתה המערערת לבית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו והגישה תובענה למתן צו עשה, להעברת החומר הרפואי לידיה ולחלופין להפעלת ההליכים הקבועים בחוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996 (להלן: חוק זכויות החולה), שעל-פיו ההחלטה הסופית בעניין מסירת מידע נתונה לוועדת אתיקה. בית-המשפט המחוזי סבר, כי הואיל וחוק הטיפול בחולי נפש הינו חוק מיוחד, גובר הוא על חוק זכויות החולה, ומשכך - דחה את התביעה. מכאן הערעור שבפנינו, שלדעתנו יסודו בדין. שכן, זכות החולה לקבלת מידע מעוגנת בחוק מאוחר וכללי, החל על כל החולים. אך מובן הוא, שוועדת האתיקה, בהחלטותיה, חייבת לתת דעתה לסוג המחלה והשפעתה, הכול כאמור בחוק. משכך, בהסכמת המדינה, אנו מקבלים את הערעור, מבטלים את פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי וקובעים, כי בקשת המערערת תידון על-ידי ועדת האתיקה, שאליה מועברת הבקשה מכוח סעיף 18 לחוק זכויות החולה. בנסיבות העניין לא ראינו לעשות צו להוצאות. התחום הנפשירפואהרשומה רפואיתפסיכיאטריהבית חולים