קניה של מוצרים בטלפון - ביטול עסקה

פסק דין התובעת רכשה, ברכישה טלפונית, מוצרים מהנתבעת. התובעת טוענת כי קיבלה בפועל פחות מוצרים מאלה שהזמינה ושילמה עבורם, חויבה בסכום העולה על זה שסוכם איתה וכן המוצרים שקיבלה בפועל לא היו מאותה תוצרת שהובטח לה שתקבל. לאור כל האמור מבקשת התובעת לבטל את העסקה ולקבל את כספה בחזרה. הנתבעת טוענת כי התובעת פנתה אליה לראשונה, לאחר שקיבלה את המוצרים, רק מספר חודשים לאחר הרכישה וקבלת המוצרים לכן לא ניתן לבטל את העיסקה. אין התייחסות בכתב ההגנה לטענת התובעת לגבי חוסרים במספר המוצרים שקיבלה, לגבי המחיר העודף שנגבה לטענת התובעת ולגבי הטענה שלא התקבלו המוצרים מהתוצרת שהוזמנה. בדיון העידה התובעת שחזרה על דבריה. היא הסבירה שפתחה את החבילה עם המוצרים כמה ימים אחרי הגעתה , בשל ההכנות לפסח. מיד כשגילתה את הפגמים האמורים יצרה קשר עם הפקידה שאצלה הזמינה את המוצרים אך למרות הבטחות שהענין יסודר, לא נעשה דבר. התובעת אף צירפה נייר שלדבריה נכתב בזמן הזמנת המוצרים ובו כתבה את אשר הוזמן ואשר התברר לה אח"כ שלא התקבל (ת/1). מטעם הנתבעת הגיע נציגה שלא היתה מעורבת בעיסקה, אך לא הגיע איש להעיד. הפקידה שאצלה הוזמנה הסחורה (אורית) לא הובאה להעיד על אף שהיא עדיין עובדת בחברה. אמנם נכון שאם לתובעת היו טענות רק לגבי טיב הסחורה היא היתה צריכה להודיע תוך 14 יום ואז היתה יכולה להחזיר את הסחורה. ואולם טענותיה של התובעת הם לגבי מחיר יתר שנגבה ושלא סופק כל מה שהובטח לפיכך, אין מניעה שהתובעת תעלה טענות אלה גם לאחר שחלפו 14 יום. כאמור, הנתבעת לא המציאה לעדות את מי שיכלה לסתור את טענות התובעת , לפיכך יש לקבל טענות אלה. ידוע שצג שאינו מביא עד, שעדותו יכולה לסיע לגרסתו, פועל הדבר נגדו. לאור האמור, יש לקבל את התביעה ולחייב את הנתבעת להשיב לתובעת את הסכום ששילמה (שאותו בלבד תבעה התובעת) כנגד החזרת הסחורה. יש לציין שהתובעת אמרה שהסחורה כפי שהתקבלה עדיין באריזתה. אני מחייב איפוא את הנתבעת להחזיר לתובעת את הסכום ששילמה בסך 1,350 ₪ וזאת כנגד החזרת הסחורה שקיבלה התובעת מהנתבעת. הצדדים יתאמו מועד שיהיה תוך 30 יום מקבלת פסק הדין ובו יגיע נציג של הנתבעת לבית התובעת יחזיר את הסכום הנ"ל ויקח את הסחורה. לא יתואם מועד כאמור, תהיה התובעת רשאית לגבות את הסכום הנ"ל בכל דרך חוקים לרבות דרך לישכת ההוצל"פ ולאחר גביית הסכום תחזיר לנתבעת את הסחורה. בנוסף אני מחייב את הנתבעת להחזיר לתובעת את האגרה ששילמה בתיק זה בסך 50 ₪. טלפוןמוצרביטול עסקה (הגנת הצרכן)