חבילת נופש פריז - אי רישום מלון

פסק דין 1. התובעים רכשו אצל הנתבעת מס' 1 (להלן:"אמבסדור") חבילת נופש לשבוע בפריז בין התאריכים 08 /06/ 30-23. 2. חבילת הנופש כללה 3 כרטיסי טיסה לפריז ושהייה במלון "CARAVELLE" (להלן:"המלון המוזמן"), למשך 7 לילות (להלן:"חבילת הנופש"). 3. ביום 23.6.08 בשעה 23:00 הגיעו התובעים לאחר טיסה למלון בפריז וגילו להפתעתם כי אינם רשומים כאורחים במלון. 4. באותו לילה נאלצו התובעים "לנדוד" למלון אחר וללון במלון " CENTRAL" הנמצא לטענתם במרחק של כ- 15 דקות הליכה מהמלון המוזמן. כמו כן טוענים התובעים כי התנאים במלון היו ירודים ביותר, מגבות מרופטות, חוטי חשמל גלויים וכו'. 5. ביום למחרת בבוקר יצרו התובעים קשר עם אמבסדור והודיעו על הבעיה שהתעוררה. 6. לאחר שניהלו מס' שיחות טלפון והמתינו זמן רב לטיפול בבעייתם, בשעה 17:30 קיבלו התובעים אישור על ההזמנה במלון המוזמן. 7. התובעים מבקשים פיצוי בגין אי ניצול הלילה הראשון במלון המוזמן בגובה 122$, החזר בעבור הוצאות שיחות טלפון בסך 261 ₪, ופיצוי בגין עוגמת נפש, אובדן הנאה בסך 3,000 ₪ והוצאות הכנת התביעה בסך 680 ₪. 8. הנתבעת מס' 1 , אמבסדור, טוענת כי הזמינה את חבילת הנופש באמצעות חברת נתור ואל על ובמועד מאוחר יותר מצאה את אותה חבילת נופש במחיר מוזל אצל הנתבעת מס' 2 (להלן:"ארקיע"). 9. בכדי להוזיל לתובעים את עלות חבילת הנופש, ביטלה אמבסדור את ההזמנה אצל נתור והזמינה את חבילת הנופש אצל ארקיע. 10. טוענת אמבסדור כי עצם הוצאת הוואוצ'ר מעידה כי ההזמנה נבדקה ואושרה ע"י ארקיע. 11. בפועל בגלל שנעשתה הזמנה כפולה על שם התובעים ע"י סוכן הנסיעות בוטלה הזמנתם של התובעים במלון המוזמן. 12. לדידה של הנתבעת מס' 1 היות וארקיע היתה אחראית על ההזמנה והיתה בקשר עם המלון, היא האחראית לביטול ואילו אמבסדור פעלה בצורה הנכונה ביותר וללא דופי לפתרון הבעיה שנוצרה עקב הטעות של המלון . 13. נתבעת מס' 2 טוענת כי היא מוביל אווירי ובעוד שארקיע אינטרנשיונאל (1981) בע"מ היא סיטונאית תיירות המשווקת טיסות בין היתר של הנתבעת מס' 2 וכן מארגנת חבילות נופש כולל טיסות בתי מלון וסידורי קרקע בחו"ל. 14. ארקיע טוענת כי יש לדחות את שלוש הטענות שהעלו התובעים כנגדה כדלקמן: טענה ראשונה בדבר אי קיומה של הזמנה על שמם בבית המלון, הטענה השניה בנוגע לרמת המלון החלופי והטענה השלישית בנוגע להתנהלות סוכנת הנסיעות. 15. בעניין הטענה הראשונה - מיד עם קבלת ההזמנה מהנתבעת מס' 1 פנתה הנתבעת מס' 2 למלון וקבלה ביום 30.5.08, יום לאחר ההזמנה, אישור להזמנה מהמלון. 16. ביום 24.06.08 בשעה 9:42 עדכנה ארקיע ע"י סוכנת הנסיעות מאמבסדור על הבעיה במלון וכבר בשעה 12:33 טפלה ארקיע בבעיה שנוצרה וסדרה את ההזמנה במלון. 17. לאחר ברור נתגלה כי בעקבות הזמנה כפולה, על שם התובעים שבצעה סוכנת הנסיעות מאמבסדור בוטלה ההזמנה במלון ע"י הספק המקומי. 18. ארקיע לא ידעה על הביטול והוא נבע מהעובדה כי במשך 10 ימים היתה הזמנה כפולה על שם התובעים לאותו מועד ולאותו מלון כאשר ורק ביום 12.6.08 קיבל הספק המקומי הודעה על ביטול ההזמנה. הספק המקומי לא ידע כי באמתחתו שתי הזמנות על אותו שם, לאותו מועד ולאותו מלון ולכן כאשר ביטל את ההזמנה בוטלו שתי ההזמנות יחדיו היות וגם המלון לא ידע כי מדובר בשתי הזמנות שונות שהגיעו מאותו ספק מקומי. 19. ארקיע טוענת כי התנהגות סוכנת הנסיעות היתה חריגה מהתנהלות תקינה ונהוגה בענף התיירות ולכן נתבעת מס' 1 צריכה לשאת באחריות לביטול ההזמנה. 20. בנוגע לטענה השניה של התובעים הרי שהמלון המוזמן הוא בדרגת 2 כוכבים והמלון החלופי בו שהו התובעים בלילה הראשון המרוחק בכ- 400 מ', כ-5 דקות הליכה מהמלון שהוזמן הוא בדרגה של 3 כוכבים ומחירו גבוה יותר כך שאין לפצות את התובעים על אי ניצול הלילה הראשון במלון שהוזמן. 21. בנוגע לשירות סוכנת הנסיעות הרי שהתובעים יכלו לפנות לארקיע ישירות, לנציג המקומי ואז היו נחסכים הטלפונים והסרבול בטיפול, כמו כן אין הם אחראים על התנהלות נציגי הנתבעת מס' 1. 22. לאחר שקראתי את טענות הצדדים ושמעתי את עדותם הגעתי לכדי מסקנה כי על הנתבעת מס' 1 לשאת באחריות לביטול ההזמנה עקב התנהלותה שחרגה מהתנהלות תקינה ונהוגה בענף התיירות. 23. הנתבעת מס' 1, היא סוכנת הנסיעות באמצעותה הוזמנה חבילת הנופש. לו היתה פועלת כנהוג וכצפוי באופן מיידי לביטול חבילת הנופש הראשונה שהוזמנה ולא בעצלתיים, לאחר 10 ימים סביר להניח שהטעות היתה נמנעת או שלכל הפחות הסיכוי לטעות היה קטן ובכל מקרה האחריות כולה לא היתה נופלת על כתפיה. 24. היות ובלילה הראשון קיבלו התובעים מלון חלופי שאינו נופל ברמתו מהמלון המוזמן אלא להיפך לא מצאתי כי יש לפצות את התובעים בעבור עצם החלפת המלון. 25. סבור אני כי לתובעים נגרמה עוגמת נפש ואובדן הנאה מסויים לאור העובדה כי נאלצו לנדוד ממלון למלון ביומם הראשון, ולהתמודד עם העובדה כי הזמנתם בוטלה וכן לנהל שיחות טלפון לארץ ולהמתין לסידור הבעיה. 26. הנתבעת מס' 1 תשלם לתובעים סכום של 1,000 ₪ וכן החזר הוצאות שיחות טלפון בסך 261 ₪ , והוצאות משפט בסך 400 ₪. הסכומים ישאו הפרשי ריבית והצמדה כדין מהיום ועד התשלום המלא בפועל. 27. התביעה נגד נתבעת מס' 2 נדחית, בנסיבות העניין ללא צו להוצאות. בית מלוןנופשסוכני נסיעות (תביעות)בתי מלון (תביעות)