פיצוי על תקלות אינטרנט - תביעה נגד הוט

פסק דין בפני תביעה במסגרתה תובע מר סיוון (להלן :"התובע") את חברת הוט טלקום בע"מ (להלן:"הנתבעת" או "הוט") בגין תקלות שארעו באינטרנט במשרדו. סך התביעה 30,000 ₪. טענות הצדדים התובע הוא עו"ד עצמאי. לטענת התובע הוא החל לקבל שירותי אינטרנט מהנתבעת בחודש 4/2008 ,במסגרת חבילת תקשורת משולשת שהזמין אולם הוא סבל מתקלות חוזרות ונשנות, אשר טכנאי הנתבעת (8 במספר) שבאו לתקנם לא התגברו עליהן. לטענת התובעת בעקבות התקלות - השבתת הטלפון וניתוק חוזר ונשנה של הפקס והאינטרנט נפגמה עבודתו והוא אף הפסיד לקוחות. מנגד טוענת הנתבעת כי אין פירוט לגבי מועד התקלות ואילו התקלה מיום 1.5.09 תוקנה לשביעות רצונו. פנייתו הראשונה של התובע לנתבעת היתה ביום 6.11.08 - שבעה חודשים ממועד ההצטרפות. לטענת הנתבעת לא היו אצלה בעיות תשתית. הבעיות נוצרו עקב שינויים פנימיים טכניים שבוצעו ע"י חברת הספק עימה התקשר התובע לקבלת שירותי גלישה. הנתבעת טוענת כי טפלה בכל תקלה אצל התובע. הנתבעת טוענת כי בהסכם עימה התחייב הלקוח לא להעלות טענה בגין איכות השירות או בגין תקלה שאינם בשליטת החברה. עוד טוענת הנתבעת לחסינות שיש לבעלת רשיון הפעלה של שירותי תקשורת . וכן מטילה על התובע חזקות שונות הפוטרות אותה לשיטתה מאחריות. ביום 3.12.09 התקיים דיון במעמד התובע ונציג הנתבעת מר בן-דוד המשמש כמנהל השירות הטכני באזור ירושלים. באותה ישיבה חזר התובע על טענותיו תוך שהוא מדגיש את הנזקים הרבים שנגרמו לעבודתו מנגד כתוצאה ישירה מהתנהלות הנתבעת. בדיון טען התובע כי 8 טכנאים ביקרו במשרדו כדי לתקן את התקלות. מנגד, הודה נציג הנתבעת כי הגיעו אל התובע 5 טכנאים, יחד עם זאת, לא היה לו הסבר מדוע לא המציאה הנתבעת לבית המשפט על פי בקשת התובע את תדפיס השיחות והתלונות שמתועד במחשבי הנתבעת. דיון בין הצדדים קיימת מערכת יחסים חוזית לפיה הנתבעת מחוייבת ליתן שירותי תקשורת תקינים לתובע . הנתבעת לא המציאה, כאמור, לתובע למרות פניותיו את דו"ח המחשב המצביע על התקלות ומצד שני, טענה שהתקלות לא פורטו בכתב התביעה. לפיכך ובהתאם להחלטתי מיום 3.12.09, הוגש לבית המשפט דו"ח המתעד את תלונותיו של התובע, את מועדי הפניות שלו לנתבעת והבעיות שהתעוררו. קריאת הדו"ח מלמדת כי יש צדק בטענות התובע. התובע פנה לנתבעת פעמים רבות מאוד עקב תקלות חוזרות ונשנות באינטרנט בפקס ובטלפון. מועדי הפניות התכופים של התובע לנתבעת מלמדים כי הגם שהנתבעת שלחה מטעמה טכנאים לתיקון התקלות אלה לא תוקנו כראוי. מסקנה זו מתחזקת גם לאור העובדה שהתובע המשיך לפנות ולהצביע על בעיות תקשורת והנתבעת מצידה שלחה טכנאים שוב ושוב. התנהגות הנתבעת כלפי התובע מהווה הפרה של מחויבויותיה החוזיות כלפיו ובנוסף, מצביעה היא על רשלנותה במתן השירות. משכך, אחראית הנתבעת לנזקים שנגרמו לתובע. בית המשפט סבור שבמקרה כזה של תלונות חוזרות ונשנות בגין תקלות היה על הנתבעת להתכבד ולבצע בדיקה יסודית ולא להסתפק בשליחת טכנאי אחר טכנאי שכן, כבר היה ידוע כי קודמו של אותו טכנאי ואף זה שלפניו לא הצליחו להתגבר על התקלה ולא היתה כל רבותא בהתייצבות טכנאי נוסף כלשהוא ואכן הסתבר ששוב בוצע תיקון סרק שלא הועיל לתובע. ועוד, טענתה של הנתבעת לפיה התקלות החוזרות נובעות מסיבות שאינן קשורות אליה לא הוכחה כלל ואין באמירתה בעלמא של הנתבעת בעניין זה כדי להוות הוכחה כלשהיא לטענה כה מרכזית מצידה. התנהלות זו של הנתבעת אשר לא ניסתה באופן אמיתי לבדוק את בעיות התובע מצביעה על יחס מזלזל בצרכן אשר שילם במיטב כספו כדי שמשרדו יפעל כראוי בעידן זה בו יש צורך בתקשורת יעילה בטלפון באינטרנט ובפקס ומהווה התנהגות רשלנית. אני מחייב איפוא את הנתבעת לשלם לתובע פיצוי על נזקיו על דרך האומדנה בסך של 3,200 ₪, וזאת בהתחשב במספר התלונות, הפניות הטלפוניות, ותיקוני הסרק וכן שעסקינן בעסק פעיל אשר נפגע כתוצאה מאי מתן שירות סביר. בנוסף, תשלם הנתבעת לתובע את הוצאות התובע בסך 500 ₪ הכוללות החזר אגרה. מחשבים ואינטרנטספקי אינטרנט (תביעות)פיצוייםטלויזיה