חוק העלאת עצמותיו של הרצל

חוק העלאת עצמותיו של הרצל, תש"ט-1949 1. העלאת עצמות הרצל לארץ-ישראל צוואתו של חוזה מדינת היהודים תיאודור (בנימין זאב) הרצל ז"ל, להעלות עצמותיו לארץ-ישראל - תקויים בכ"ב באב תש"ט (17 באוגוסט 1949) בירושלים, בירת נצח של עם ישראל ועיר קדשו. 2. אחוזת קבר הממשלה תעמיד לרשות הקרן הקימת לישראל חלקת שדה בירושלים לאחוזת-קבר, בה יובאו עצמותיו של הרצל למנוחת עולמים. 3. עזרת שירותי המדינה לקיום דבר הצוואה להנהלת ההסתדרות הציונית העולמית, העושה בקיום הצוואה כאמור, תינתן כל עזרה שתהא דרושה לה לשם כך מאת צבא-הגנה לישראל ומאת שירותי המדינה האחרים. 4. תקציב אוצר המדינה וההסתדרות הציונית העולמית, ישאו, חלק כחלק, בהוצאות קיום הצוואה כאמור. 5. ביצוע ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה. חוק הרצלחוק