חוק יום הזיכרון ליצחק רבין

חוק יום הזיכרון ליצחק רבין, התשנ"ז-1997 1. יום הזכרון ליצחק רבין (א) י"ב בחשון, יום הירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, יהיה יום זיכרון ממלכתי; יום זה יצוין במוסדות המדינה, במחנות צה"ל ובבתי הספר. (ב) חל י"ב בחשון ביום ששי או בשבת, יקוים יום הזיכרון ביום חמישי שלפניו. 2. דגל המדינה הדגלים במוסדות המדינה ובמחנות צה"ל יורדו לחצי התורן. 3. טקס הזיכרון ליד קברו של יצחק רבין, בהר הרצל, יתקיים טקס זיכרון. 4. מחנות צה"ל במחנות צה"ל תפורסם פקודת יום של ראש המטה הכללי. 5. בתי ספר בבתי הספר יצוין יום הזיכרון - (1) בפעולות שבהן יועלו דמותו ופועלו של יצחק רבין; (2) בפעולות שיוקדשו לחשיבות הדמוקרטיה בישראל ולסכנת האלימות לחברה ולמדינה. 6. תקנות שר החינוך התרבות והספורט ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו. יום הזכרוןחוק