חוק קביעת הזמן

חוק קביעת הזמן (הוראת שעה), התש"ס-2000 1. הגדרות בחוק זה - "זמן יקום מתואם" - כהגדרתו בחוק קביעת הזמן, התשנ"ב-1992 (להלן - חוק קביעת הזמן). 2. הוראת שעה לשנת התש"ס על אף הוראות סעיף 3 לחוק קביעת הזמן ובכל צו שניתן לפיו, בשנת התש"ס המועד לסיום הקדמת הזמן בישראל בשעה אחת נוספת, כך שיקדים את זמן יקום מתואם בשלוש שעות, יהיה ביום שישי, אור ליום ז' בתשרי התשס"א (6 באוקטובר 2000), בשעה 01:00. 3. הוראת שעה לשנים התשס"א עד התשס"ד על אף הוראות סעיף 3 לחוק קביעת הזמן ובכל צו שניתן לפיו, המועדים להקדמת הזמן בישראל בשעה אחת נוספת, כך שיקדים את זמן יקום מתואם בשלוש שעות, יהיו - (1) בשנת התשס"א - מועד התחלה - ביום שני, אור ליום ט"ז בניסן התשס"א (9 באפריל 2001), בשעה 01:00; מועד סיום - ביום שני, אור ליום ז' בתשרי התשס"ב (24 בספטמבר 2001), בשעה 01.00; (2) בשנת התשס"ב - מועד התחלה - ביום שישי, אור ליום ט"ז בניסן התשס"ב (29 במרס 2002), בשעה 01:00; מועד סיום - ביום שני, אור ליום א' בחשון התשס"ג (7 באוקטובר 2002), בשעה 01.00; (3) בשנת התשס"ג - מועד התחלה - ביום שישי, אור ליום כ"ד באדר ב' התשס"ג (28 במרס 2003), בשעה 01:00; מועד סיום - ביום שישי, אור ליום ז' בתשרי התשס"ד (3 באוקטובר 2003), בשעה 01.00; (4) בשנת התשס"ד - מועד התחלה - ביום רביעי, אור ליום ט"ז בניסן התשס"ד (7 באפריל 2004), בשעה 01:00; מועד סיום - ביום רביעי, אור ליום ז' בתשרי התשס"ה (22 בספטמבר 2004), בשעה 01.00; חוק קביעת הזמן, התשנ"ב-1992 1. הגדרות בחוק זה - "זמן יקום מתואם" - (((Coordinated Universal Time - UTC (INPL; בסיס הזמן המקובל בעולם, לצרכי חוק, לתיאום בין לאומי ולצרכים אחרים, מבוסס על קצב ההשתנות של זמן אטומי, תוך התאמה לתנועת כדור הארץ; נקבע בישראל במעבדה הלאומית לפיסיקה של משרד התעשיה והמסחר (מל"פ) המהווה חלק מהמערכת העולמית של מעבדות לאומיות לקביעת הזמן שבאחריות המשרד הבין לאומי למשקלות ולמידות (((Bureau International des Poids et Mesures (BIPM. 2. הזמן בישראל הזמן בישראל יקדים את זמן יקום מתואם בשעתיים. 3. הקדמת זמן בישראל (תיקון: תשס"ה) בכל שנה, בין שישי האחרון שלפני יום 2 באפריל בשעה 02.00, לבין יום ראשון האחרון שלפני יום י' בתשרי, בשעה 02:00, יוקדם הזמן בישראל בשעה אחת נוספת, כך שיקדים את זמן יקום מתואם בשלוש שעות. 4. ביטול פקודת קביעת הזמן, 1940 - בטלה. קביעת הזמן (שעון קיץ)חוק