גוש 8026 אבן יהודה

לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ישיבת ועדת משנה נקודתית מספר 2011016 מתאריך 08/08/11 מטרת הדיון הינה דיון לפי ס .ב"לחוק התוה) א (196' הבקשה חלה בגוש , 226 חלקה 8026 ביישוב אבן יהודה . על המקום חלה התכנית הצ 373/1/1/ המייעדות את המקרקעין לשפ .פ " בפני הועדה הוצג כי במסגרת הבקשה מבקשת הרשות המקומית לבטל ההפקעה ולהחזיר את המקרקעין לבעלים . הועדה קובעת כי מטרה זו תואמת את היעוד הקבוע על פי התכנית שבתוקף . למען הסר ספק מבהירה הועדה כי קביעתה זו עניינה אך ורק בקשר לזיהוי יעוד הקרקע מכח התכניות החלות בשטח כפי שהוצג לה בבקשה, ולא בכל היבט אחר .של הבקשקרקעותגוש חלקה