העברת דיון תביעת רשלנות רפואית

החלטה לפניי בקשה להעברת מקום דיון בת.א. 7781/04 מבית משפט השלום בחיפה לבית משפט השלום בירושלים. המשיב הגיש כנגד המבקש תביעה לפיצויים בגין רשלנות רפואית. התביעה הוגשה לבית משפט השלום בחיפה ביום 4.4.2004. כעת פונה המבקש בבקשה להעברת הדיון לבית משפט השלום בירושלים, בטענה כי מירב הזיקות של התביעה הן לירושלים ולא לחיפה. כך, התאונה הנטענת ארעה בבית החולים שערי צדק בירושלים ושם גם ניתן הטיפול הרפואי למשיב עובר לתאונה ולאחריה. לטענת המבקש, התביעה הוגשה בחיפה אך בשל מקום מושבם של פרקליטי המשיב. המשיב, מצידו, מתנגד להעברת הדיון, בטענה כי העברת הדיון לירושלים בשלב זה, לאחר שהמשיב קנה מקומו בבית משפט השלום בחיפה, תגרום לפגיעה קשה במשיב. הוא מוסיף כי בתביעה נזיקית אין כל וודאות לגבי העדת עדים ומיהותם, כאשר ייתכן והמומחים הרפואיים שימונו יהיו דווקא מאזור חיפה והצפון. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה לה הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות מחמת שיהוי. הבקשה הוגשה למעלה משבעה חודשים לאחר הגשת התביעה, ולא תוך זמן קצר וסביר כנדרש (ראו: בש"א 3612/99 מרכז רפואי שערי צדק נ' עזבון המנוח חיים חדד ז"ל (לא פורסם); י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995, בעריכת ד"ר ש' לוין) עמ' 88). ביני לביני, הסכים המשיב לדחיות חוזרות ונישנות בהגשת כתב ההגנה מטעם המבקש. בנסיבות אלה, נראה כי אכן עלול להיגרם למשיב נזק כתוצאה מהעברת הדיון. אין בדברי המבקש כי טרם הוגש כתב הגנה, כי ניתנה לו אורכה לשם כך מהמשיב וכי הבקשה מוגשת עוד בטרם נתקיים בתיק דיון כלשהו, כדי להצדיק שיהוי זה. אין מקום, איפוא, להעביר את הדיון לבית משפט אחר. הבקשה נדחית. המבקש ישלם למשיב הוצאות בסך כולל של 3,000 ₪. רפואהדיוןתביעות רשלנות רפואיתהעברת דיוןרשלנות