ייצור קומפוסט - פגיעה באיכות הסביבה

גזר דין 1. בתיק זה הורשעו הנאשמים על פי הודאתם בעבירה של ניהול עסק ללא רשיון בניגוד לסעיפים 4, 14 ו - 15 לחוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968 ובניגוד לסעיפים 3, 11 (א), 11 (ג) ו- 11 ג' לחוק למניעת מפגעים תשכ"א 1961 וכן בעבירות בניגוד לסעיפים 2, 13 ו- 15 לחוק שמירת הנקיון, ובניגוד לסעיף 20ב. (א) (ב), 20כא. ו - 20כב. לחוק המים תשי"ט - 1959. 2. על פי כתב האישום הנאשמת 1 היא חברה פרטית אשר ניהלה אתר פירטי לעיבוד ויצור זבל - קומפוסט בשטח פתוח הנמצא בין קיבוץ גבים למושב יכיני (נ.צ. 1115/1009) (להלן:"האתר"). 3. הנאשם מס' 2 שימש בזמנים הרלוונטיים לאישום זה כמנהל החברה. 4. על פי כתב האישום הנאשמת ניהלה את האתר ללא רשיון עסק בתקופה שמשנת 2000 ועד 2004 ואף ממשיכה להפעילו כיום עובר למועד הגשת כתב האישום. על פי כתב האישום לצורך עיסוקה ולצורך יצור הקומפוסט שפכה הנאשמת ברשות הרבים בשטח האתר, שאינו אתר פסולת מאושר, פסולת המכילה הפרשות וצואת בקר אשר גרמה וגורמת מטרדי ריח חזק לתושבי הסביבה. למרות פניות והתראות מטעם המאשימה ועל אף התחייבויות חוזרות ונישנות של הנאשמים, לא טרחו הנאשמים להסדיר רשיון לעסק באתר ו/או להפסיק את פעולת האתר. 5. כאמור, הודו הנאשמים במיוחס להם בכתב האישום וביום 31.10.06 הורשעו במיוחס להם בכתב האישום. 6. ביום 14.3.07 טענו הצדדים לעונש. 7. ב"כ המאשימה ציין כי מדובר בעבירות שנמשכות זמן רב וזאת למרות התחייבויות חוזרות ונשנות של הנאשמים במהלך השנים לחדול מניהול האתר במקום בו הוא מנוהל ללא רשיון לעסק. לדברי ב"כ המאשימה מדובר במטרד מתמשך שממנו סובלים תושבי האיזור. ב"כ המאשימה מבקש כי בית המשפט מכח סמכותו יורה לנאשמים לפנות לאלתר את כל הקומפוסט וכל החומרים והפסולת המצויים באתר ולהפסיק לאלתר כל פעילות בעסק ללא רשיון עסק. כמו כן מבקש להשית על הנאשמים קנס. 8. נאשם מס' 2 טען לעונש בשם הנאשמים: לדבריו מדובר בעסק שמפרנס 30 משפחות ואשר הוקם על ידי הוריו בשנות ה 60. העסק מטפל בכ - 200 רפתות. לדבריו, כדי למצוא אתר חילופי דרוש זמן. לדבריו, החל לטפל במציאת האתר ובקבלת הרשיונות להפעלת העסק אך עדיין דרוש לו זמן להשלמת הענין. לפיכך, הוא הודה אמנם במיוחס לו ולנאשמת אך מבקש מבית המשפט ליתן לו ארכה של 18 חודשים, במהלכה הוא מתחייב לסיים את העבודה באתר הנוכחי ולהעבירו לאתר החדש. דיון: 9. אין מחלוקת כי הנאשמים מנהלים עסק ללא רשיון עסק וזאת במשך תקופה ארוכה של 7 שנים לפחות. זאת ועוד, הנאשמים גם הודו כי שפכו ברשות הרבים, באתר שאינו אתר פסולת, חומרי פסולת המכילים הפרשות של צואה וכי גרמו למטרדי ריח לתושבי הסביבה. 10. העבירות שאותן ביצעו הנאשמים חמורות עד מאוד. הנאשמים מנהלים מזה שנים עסק ללא רשיון עסק, תוך כדי פגיעה מתמשכת באיכות הסביבה. הנפגעים מהעבירות שנקבעו בחוקים שנועדו להגן על הסביבה הוא הציבור כולו, ששלומו ובריאותו נחשפים לסכנות. 11. בת.פ. 3876/00 מדינת ישראל נ.חברת א.קסיר בע"מ ואח' אומרת כב' השופטת ד"ר מיכל אגמון גונן: "עבירות הפוגעות באיכות הסביבה הן בעיקרן עבירות כלכליות. הנאשמים בעבירות אלה היו שמחים לפעול לשמירת איכות הסביבה לו לא היתה נילוות לפעילות זו עלות כלכלית. אולם כיוון שכפי שרואים מהקבלות שהוצגו, פעולות הניקוי והשמירה על איכות הסביבה כרוכות בהוצאה כלכלית ניכרת, מעדיפים הנאשמים ואחרים העוסקים בחומרים העלולים לפגוע באיכות הסביבה לחסוך בהוצאות אלו גם אם הדבר פוגע באיכות הסביבה, על כן הקנס צריך להיות כזה שיגרום לנאשמים אלו ולכל העוסקים בתחום להפנים את העלות הכלכלית של השמירה על איכות הסביבה לפעילותם הכלכלית". 12. לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים ומאחר ומדובר בעסק שמנוהל ללא רשיון עסק, ומאחר וכבר ניתנו לנאשמים פרקי זמן ארוכים להשגת הרשיון ולהפעלת העסק על פי הקבוע בחוק, ולאור הודאתם של הנאשמים בעבירות המיוחסות להם בתיק זה מחד גיסא, ומאידך גיסא מאחר והנאשמים הודו בהזדמנות הראשונה וחסכו זמן שיפוטי יקר ואין לנאשמים הרשעות בעבר, אני מורה כדלקמן: א. ניתן בזאת צו סגירה לגבי העסק אשר הנאשמים מפעילים כמפורט בסעיף 1 לכתב האישום. צו הסגירה יכנס לתוקפו בתוך 30 יום מהיום. ב. אני מורה לנאשמים לפנות לאלתר את כל הקומפוסט והפסולת המצויה באתר וכן אני אוסרת עליהם מלהחזיק חומרים כלשהם באתר. למען הסר ספק - בהתאם להחלטתי מיום 16.5.07, עד לפינוי האתר בתוך 30 יום מהיום, יש להפוך את ערימות חומר הגלם בתדירות שלא תפחת מאחת ליומיים. ההיפוך יבוצע בשעות היום כאשר נושבת רוח צפונית. ג. אני גוזרת על הנאשמים ביחד ולחוד קנס בסך 90,000 ₪ אשר ישולם בתוך 45 יום מהיום. ד. הנאשמת מס' 1 תחתום על התחייבות על סך 200,000 ₪ להמנע מביצוע כל עבירה לפי חוק רישוי עסקים וכן להמנע מביצוע עבירה בניגוד לחוק שמירת הנקיון ולחוק למניעת מפגעים ולחוק המים. תוקף ההתחייבות למשך 3 שנים מהיום. נאשם מס' 2 יהיה ערב לקיומה של ההתחייבות. ניתן היום י"א בסיון, תשס"ז (28 במאי 2007) במעמד הצדדים. ד. בית אור, שופטת סגן נשיא ב"כ הנאשם: אנחנו מבקשים לחלק את הקנס ל - 36 תשלומים. כמו כן מבקשים שתוקף הצו יהיה ל - 60 יום במקום 30 יום שכן אנחנו מעריכים שבתוך 60 יום נוכל להכנס לאתר החלופי. ב"כ המאשימה: אנחנו מתנגדים. הנאשמים קיבלו די והותר ארכות וזה נשמע יותר מסביר בנסיבות העניין. מה שלא יעשה ב - 30 יום לא יעשה לאחר מכן. החלטה לגבי הקנס - הקנס יחולק ל - 36 תשלומים שווים וישולם החל מיום 15.6.07 ואילך. לגבי כניסת הצו לתוקף - אני נעתרת לבקשת הנאשמים וקובעת שהצו יכנס לתוקף בתוך 60 יום מהיום. איכות הסביבה