ציד חיית בר מוגנת

הכרעת דין המבוא: כנגד הנאשמים הוגש כתב אישום בגין העבירות כדלקמן: 1. ציד חיית בר מוגנת בניגוד לסעיף 2 ו-14(ב) לחוק להגנת חיית הבר, תשט"ו-1955 (להלן: "החוק להגנת חיית הבר"). 2. צייד ללא רישיון צייד בניגוד לסעיף 2 ו-14(ב) לחוק להגנת חיית הבר. 3. צייד באמצעות כלבים בניגוד לתקנה 6(ב) לתקנות להגנת חיית הבר, תשל"ו-1976 וסעיף 14(א) לחוק להגנת חיית הבר. 4. צייד בלילה בניגוד לתקנה 5(א) לתקנות להגנת חיית הבר, תשל"ו-1976 וסעיף 14(א) לחוק להגנת חיית הבר. 5. צייד בסינוור בניגוד לסעיף 5 ו-14(א) לחוק להגנת חיית הבר. עובדות כתב האישום: בתאריך 14.7.06 סמוך לשעה 02:45 בציר המוביל בין גבעת עדה לצומת ברקאי, נמצאו הנאשמים כאשר ברכבם 3 כלבים, 5 מקלות ופנס שהינם אמצעים המשמשים לציד דורבנים. ברכבם של הנאשמים נמצא גם קוץ של דורבן. כמו כן, נמצא על גבי אחד המקלות דם של דורבן. בדיון שנערך ביום 31.1.07 נכחו כל הנאשמים באולם בית המשפט והוזהרו כי במידה ולא יופיעו לדיון ההוכחות ביום 16.5.07, הראיות תשמענה בהעדרם וזאת כמצוות המחוקק בסעיף 130 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 כדלקמן: " שפיטת נאשם שלא התייצב בהמשך המשפט: (א) נאשם בחטא או בעוון שהוזמן להמשך משפטו ולא התייצב, מותר לדונו לא בפניו אם היתה ההזמנה למועד ההמשך בהודעה של בית-המשפט בשעת דיון, או אם הומצאה לו בכתב, במסירה לידיו או לידי סניגורו, וצויין בה שבית המשפט יהיה רשאי לדונו לא בפניו אם לא התייצב; הוראת סעיף 237(ב) לא תחול על מסירה לענין סעיף זה". ביום ה-16.5.07 לא התייצבו הנאשמים 2ו-3 ונאשם 1 הצהיר כי נאשם 2 הוא אחיו הבכור ונאשם 3 הוא אחיינו . לדבריו שניהם לא הגיעו לבית המשפט בשל עבודתם. לאור זאת ובהתאם לסעיף 130 לחוק סדר הדין הפלילי, הראיות נשמעו בהעדרם. פרשת התביעה : אלון לוי (להלן: "אלון") העיד בביהמ"ש כי הינו משמש פקח ברשות הטבע והגנים באזור הכרמל והחוף . לדבריו, ביום 14.7.06 בשעה 02:15 לערך נתבקש ע"י הפקח בן רוזנברג ליצור קשר עם צוות מג"ב שנמצא בציר המוביל שעצר רכב שנמצאו בו כלבים. כשהגיע למקום הבחין כי ברכב נסעו שלושה מבוגרים וילד. בתא המטען של הרכב היו 2 כלבים ובתא הנוסעים כלב נוסף. אלון העיד כי ביקש מצוות המג"ב להרחיק את שלושת הנאשמים מהרכב, מאחר ובכוונתו לבצע סריקה ברכב. במהלך הסריקה איתר לדבריו, 5 אלות מעץ שהיו מונחות בתא המטען (המשמשות לדבריו, ככלי לצייד דורבנים) פנס שחור ועל שטיח הפלסטיק מצא קוץ של דורבן. לאור ממצאים אלה שאותם צילם (ת/4), חקר את שלושת הנאשמים (ת/1-ת/3). הנאשמים טענו כי חיפשו סוס או סוסה ואת הכלבים והאלות הביאו בכדי שישמרו עליהם מפני חזירים. לדבריו, לאחר שהנאשמים נסעו, הבחין כי על גבי 2 מקלות ישנם סימני דם. בחקירתו הנגדית, אמר אלון כי בכדי לבדוק אם כפי שסבר, יש סימני דם על האלות, שלח אותן באמצעות חוקר שמורות הטבע והגנים בשם יאיר שרון, לבדיקת מעבדה ונתקבלה חוות דעת מומחה כי מדובר בדם דורבן על גבי אלה אחת (נ/1). אלון הוסיף כי גם הכלבים, הפנס וקוץ הדורבן שמצא נלקחו על ידו. כאשר נשאל מדוע לא אפשר לנאשמים להיות נוכחים בעת החיפוש ברכב, השיב אלון כי רצה לבצע סריקה יסודית ברכב ללא כל לחצים מצד הנאשמים וכן להימנע מהסכנה שיעלימו ראיות. ב"כ המאשימה בסיכומיו, ביקש להרשיע את שלושת הנאשמים וזאת בהתחשב בעדויות ובאמצעי הציד שנמצאו ברכבם. פרשת ההגנה: הנאשם 1 העיד כי ביום האירוע עצרו אותו שוטרי מג"ב בשעה 22:45 מהסיבה של התעללות בבעלי חיים שכן הסיע כלבים בתא המטען. הנאשם הכחיש כל מעורבות באירוע הצייד שיוחס לו בכתב האישום. ב"כ הנאשם ביקש לזכות את הנאשם 1 מהמיוחס לו בכתב האישום משום שלדבריו יצא מביתו בשעות הערב וזאת ללא כל כוונה לצוד. באשר לכלבים טען הסנגור כי הכלבים הם כלבי בית. הסניגור הלין על כך שהפקח הרחיק את הנאשמים מהרכב בעת שביצע בו חיפוש, ולכן לדעתו אין לדעת אם האלות שנמצאו ברכב זהות לאלו שנשלחו לבדיקת מעבדה. דיון: לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, אני קובעת כי אינני נותנת אמון בגירסת הנאשם 1 כי חיפש את סוסתו שנעלמה ובמיוחד בשעת לילה כה מאוחרת כאשר נעצר ונתפס כשברכבו 3 כלבים, 5 אלות מעץ, פנס שחור - המשמשים לצייד דורבנים ( כן נמצא ברכבו קוץ של דורבן). סעיף 13 לחוק להגנת חיית הבר קובע את נטל הראיה כדלקמן: "נמצאו בחזקתו של אדם, ברשותו, או בכלי הרכב שבבעלותו או בחזקתו ציד או חיית בר מוגנת, עליו הראיה שהוא מחזיק בה כדין". חיית בר מוגדרת בסעיף ההגדרות לחוק להגנת חיית הבר כדלקמן: "יונק, עוף, זוחל או דו-חיים, או כל חלק ממנו, או תולדה שלו, שמקורו בשטח המדינה או מחוצה לו, שאין טבעו לחיות במחיצתו של אדם". הנאשם לא הביא הסבר המניח את הדעת לקיומו של הקוץ ברכבו, אלא טען באמצעות סנגורו טענה כי לא נמצא כלל קוץ של דורבן ברכב. כמו כן, לא נתן הסבר סביר מדוע נמצאו האלות, הפנס והכלבים ברכבו. מטעם המאשימה הוצג דו"ח המומחית - ד"ר גילה כחילה בר-גל (נ/1), אשר בדקה את חמשת האלות שנמצאו ברכבו של הנאשם ומצאה כי על גבי אלה אחת נמצא כתם דם של דורבן. אני מקבלת את דברי העד אלון לוי כנכונים ואמיתיים ומשקפים את האירוע לאשורו, ודוחה את דבריו של נאשם 1 באשר להימצאותו במקום בשעת לילה כזו ובאשר לתפוסים שנמצאו ברכבו. לשיטתי, התביעה בראיותיה ובעדויותיה הוכיחה במידה הדרושה במשפט הפלילי, למעלה מכל ספק סביר כי הנאשם עסק בציד דורבנים שהינם חיות בר מוגנות. בנוסף, קוץ הדורבן שנמצא ברכבו מוביל אותי למסקנה כי הנאשם החזיק דורבן ברשותו וכל זאת ללא רישיון צייד . הנאשמים 2 ו-3 בחקירתם (ת/2 , ת/3) הכחישו כל מעורבות בצייד. כאמור לעיל, בהתאם לסעיף 130 לחוק סדר הדין הפלילי, הכרעת דין זו ניתנת בהיעדר הנאשמים 2 ו-3. אשר על כן ולאור האמור לעיל, אני מרשיעה את הנאשמים בעבירות שיוחסו להם בכתב האישום ואשר הינן: 1. צייד חיית בר מוגנת בניגוד לסעיף 2 ו-14(ב) לחוק להגנת חיית הבר, תשט"ו-1955 (להלן: "החוק להגנת חיית הבר"). 2. צייד ללא רישיון ציד בניגוד לסעיף 2 ו-14(ב) לחוק להגנת חיית הבר. 3. צייד באמצעות כלבים בניגוד לתקנה 6(ב) לתקנות להגנת חיית הבר, תשל"ו-1976 וסעיף 14(א) לחוק להגנת חיית הבר. 4. צייד בלילה בניגוד לתקנה 5(א) לתקנות להגנת חיית הבר, תשל"ו-1976 וסעיף 14(א) לחוק להגנת חיית הבר. 5. צייד בסינוור בניגוד לסעיף 5 ו-14(א) לחוק להגנת חיית הבר. בעלי חיים (ציד)בעלי חייםחיות בר