אגרת בית דין לעבודה - תשלום חסר - חלקי

מה הדין כאשר תובע מתקן את כתב התביעה ולאחר תיקון כתב תביעה מגדיל את סכום התביעה ואינו משלם את אגרת בית הדין לעבודה ? האם תשלום חסר - חלקי של אגרה בבית דין לעבודה מונע מהתובע לקבל את הפיצויים שנפסקו לו ? בפני בית הדין לעבודה הועלתה טענה כי לאחר תיקון טעות סופר, משמעותה הלכה למעשה נעשתה תוספת פיצוי לתובע מבלי ששולמה אגרה נוספת בגין סכום זה, אשר מלכתחילה, לא נתבע כלל בכתב התביעה. בפסק דין של בית המשפט העליון אשר ניתן על ידי השופטת (בדימוס) דליה דורנר רע"א 6928/01 אברהם פלוק ואח' נגד משה זינגל ואח', פ"ד נו(5), 721, עמ' 723-724 ואשר בו צוטטה עמדתו של השופט משה לנדוי בע"א 155/77 פקיד השומה נגד להד, פ"ד כט(2) 505, בעמ' 506-507, נאמרו הדברים הבאים: אגרות בתי-משפט הן חלק מהכנסות המדינה והן נגבות בקשר לשירות שהמדינה, על-ידי בתי-המשפט שלה, מספקת לבעל-הדין. אם קיימת מחלוקת על גובה האגרה, הרי זו מחלוקת בין בעל-הדין החייב באגרה ובין המדינה כזכאית לאגרה. לבעל-הדין שכנגד בהליך שבו גובים את האגרה, אין שום עניין ישיר משלו בגובה האגרה, כי הוא לא גובה אותה, ולא הוא חייב להחזירה אם שולמה אגרה ביתר. לכל היותר יש לו ענין עקיף מאוד בגובה האגרה, אם בסוף ההתדיינות הוא יחוייב לשפות את יריבו על האגרה שהלה שילם. אך ענין זה אין די בו כדי להקים לו עילת תביעה בקשר לקביעת האגרה או החזרתה על-ידי קופת בית-המשפט". לאור האמור לעיל, בית הדין לעבודה פסק כי גם אם שילם התובע אגרה בחסר, אין נתון זה מקים לנתבע זכות לא לשלם את הפיצויים. אגרהבית הדין לעבודה