משק חקלאי - הגדרה

ההסכם הקיבוצי הכללי בענף החקלאות מיום 27.12.1998 מגדיר מעסיק כבעל משק עליו חל ההסכם. משק מוגדר בהסכם כדלקמן: כל משק או מקום עבודה בענפי החקלאות לכל סוגיה, לרבות עבודות אדמה, בעלי חיים מכל הסוגים, גננות לסוגיה, משתלות, טיפול, מיון, אריזה או אחסנה של מוצרים, טרקטוראים וציוד מכני חקלאי כבד תנובת משקים וכל עבודה או עיסוק הקשורים באלה. אותה הגדרה של "משק" קיימת בצו ההרחבה בענף החקלאות אשר הרחיב את ההסכם והחילו על כל המעסיקים בענפי החקלאות והאריזה, נשירים ופרחים, גננות, נוי משתלות, וכן בצו ההרחבה בענף החקלאות לעובדים בדירוג חודשי - מנהלי. סייפת ההגדרה של משק או מקום עבודה העוסק בחקלאות "לרבות עבודות אדמה..." אינו כולל מקום עבודה העוסק בעיבוד פירות וייבושם. צווי ההרחבה בענף החקלאות חלים על מעביד העוסק בענפי החקלאות לפי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה. כך גידול של פרי, טיפול בו ומיונו, נכלל בענפי החקלאות ולא כולל בהגדרתו עיבוד של פרי. עיבוד פרי, עיבוד פירות נמצא בסיווג האחיד תחת ענף ראשי של תעשיית מוצרי מזון תחת הכותרת "עיבוד פירות וירקות" (1410) ומכיל פירות מיובשים. וכלשון סעיף 1410 לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה: עיבוד פירות וירקות 1410 תעשיית שימורי פירות וירקות כולל:6429359 ייצור שימורי ירקות וקטניות, תרכיזים ורטבים מייצבים, שימורי זיתים, שימורי פירות ולפתני פירות, משקאות קלים מפירות ומפרי הדר, ריבות וקונפיטורות, מיצים מרוכזים, מיצי פירות, בסיסים למשקאות קלים כולל סירופ, סלטי ירקות, רסק ירקות, רסק פירות, שימורי מרקים, פירות וירקות מיובשים, קמח תפו"א, עיבוד קליפות ופסולת מפירות וירקות חקלאותמושבים נחלות ומשקיםמשק חקלאי